Optimoi sähkönjakeluliiketoiminnan kannattavuus

 

 

Suurimmat muutokset vuosikymmeniin

Sähkönjakeluyhtiöiden on muutaman vuoden kuluessa mukauduttava moniin muutoksiin, joita ovat pohjoismaiset datahub-tiedonvaihtojärjestelmät, toimittajakeskeinen malli, markkinoiden fasilitointi, mikrotuotannon lisääntyminen, tietomäärien räjähdysmäinen kasvu ja sähkön toimitusvarmuuden säätelyn kiristyminen. Lisäksi loppukäyttäjät vaativat entistä luotettavampaa energianjakelua, vähemmän sähkökatkoksia ja entistä alhaisempia  energian siirtohintoja sekä joustavia ja tehokkaita digitaalisia palveluita.

Kun edellä mainittujen tarpeiden lisäksi huomioidaan verkon päivittäiset toiminta-, investointi- ja kunnossapitovaatimukset, ei sähkönjakeluyhtiöille jää paljon liikkumavaraa. Digitaaliset automatisoidut prosessit ja palvelut ovat olennaisen tärkeitä menestystekijöitä uudessa markkinatilanteessa.

Turvaa tulevaisuutesi pilvipalveluilla

Tiedon pohjoismaisille sähkönjakeluyhtiöille suunniteltu pilvipalveluratkaisu, Tieto Smart Utility, tarjoaa yrityksellesi useita merkittäviä etuja, kuten verkonhallinnan ja sen luotettavuuden paraneminen ja asiakastyytyväisyyden kasvu.

Tieto Smart Utilityn ansiosta toiminnat tehostuvat ja avainprosessien automatisointi pienentää kustannuksia. Ratkaisu digitalisoi eri lähteistä saatavat tiedot, mikä edesauttaa  tehtävien ja henkilöstön oikeanlaista kohdentamista, vähentää virheitä ja lyhentää häiriötilanteiden palautumisaikaa. Tietojen digitaalinen tallennus takaa nopeasti saatavat ja tarkat raportit. Tietojen tehokas analysointi puolestaan mahdollistaa investointien simuloinnin.

Tiedon pilvipalveluratkaisu tarjoaa skaalautuvat ja joustavat pohjoismaisille sähköjakeluyrityksille räätälöidyt palvelut, jotka sisältävät myös lakisääteistakuun. Pieni alkuinvestointi mahdollistaa palvelujen nopean käyttöönoton.

Takaa menestyksesi, ota yhteyttä