Turvallinen Suomi 2025

Vuonna 2025 Suomi on maailman turvallisin maa elää, koska Suomen kriisinsietokyky on erinomainen. Suomi on iskunkestävä yhteiskunta, jossa yksittäinen onnettomuus, kyberisku tai rikollinen teko on hallittavissa ja korjattavissa ilman keskinäisriippuvuuden aiheuttamaa ketjureaktiota.

 

Erilaisia onnettomuuksia ehkäistään tuottamalla ja hyödyntämällä laaja-alaisesti yhteistä digitaalista tilannetietoa kansallisissa älypalveluissa. Älypalvelut analysoivat eri lähteistä tulevaa dataa ja kykenevät ennakoimaan tulevia tapahtumia. Tietokoneet hoitavat lähes reaaliajassa ja automaattisesti suurta osaa datan käsittelystä. 

turvallinen_suomi_2025_v1.png

Rutiininomainen tiedon analysointi ja raportointi on automatisoitu ja asiantuntijoiden aika kuluu ennen kaikkea päätöksentekoon. Toimintaa johdetaan yhtenäistetyistä johtamisjärjestelmistä, jotka sulauttavat viranomaisten, yritysten ja kolmannen sektorin johtamisen helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Kaikki turvallisuustoimijat ovat ottaneet käyttöön yhteisen turvallisen digitaalisen toimintaympäristön, jolloin yhteiskunnan kriisinsietokyky on noussut paljon nykyistä paremmalle tasolle.

Koko Suomen kokonaisturvallisuuden käytettävissä olevaa toimijoiden kapasiteettia johdetaan ja hallitaan viranomaisjohtoisten verkostojen ja yhteisten turvallisten tietojärjestelmien kautta.

Verkostomainen toimintatapa yhdistää yritykset ja halukkaat kansalaiset täydentämään viranomaiskapasiteettia, minkä ansiosta monipuolista osaamista saadaan onnettomuustilanteissa käyttöön juuri silloin kun sitä kipeimmin tarvitaan. Ongelmatilanteissa eri viranomaiset pystyvät toimimaan ja reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti, jolloin häiriöt rajoittuvat pieneen osaan yhteiskuntaan.

turvallinen_suomi_2025_v2.png

 

Yhteiskunnan kriisinsietokyky on erinomaisella tasolla, koska kaikkien kokonaisturvallisuuteen vaikuttavien toimijoiden digitaalinen toimintaympäristö on turvattu. Yhteisen kansallisen kokonaisturvallisuuden johtamisjärjestelmän ansiosta eri turvallisuustoimijoilla on ajankohtainen ja kattava kuva Suomen digitaalisesta turvallisuustilanteesta ja ennakoiduista uhkista.

Share