Kansalaisten ja yritysten palvelut keskiössä

Digitalisaation täysimittaiset hyödyt lunastetaan, kun palveluiden kautta digitaalista raaka-ainetta kertyy riittävästi ja se virtaa sujuvasti toimijalta toiselle. Automaatio, monikanavaisuus, avoin data sekä mobiilisovellukset avaavat uusia mahdollisuuksia parantaa asiankäsittelyä ja asiointipalveluiden palvelukokemaa.

Palvelun keskiössä on aina ihminen, palvelua käyttävä viranomainen, yritys tai kansalainen. Automaation ansiosta kompleksiset, dataintensiiviset prosessit jäävät taustalle. Asiakkaalle se ilmentyy sujuvampana palveluja ja viranomaisille asioinnin tehostumisena ja vaikuttavuuden lisääntymisenä.

Palvelujen digitalisoinnin periaatteet:

  • Jaa kerran syötetty tieto kaikille sitä tarvitsevien käyttöön – myös yli viranomaisrajojen. Automaatio tehostaa tiedonkäsittelyä.
  • Osallista ihmiset toiminnan muutokseen. ICT-hanke parhaimmillaan tukee tarvittavaa toiminnallista muutosta, ihmiset tekevät sen.
  • Ennakoi palveluprosessien pullonkaulat lisäämällä läpinäkyvyyttä. Näin mahdollistetaan toiminnan kehittäminen ja tehostaminen. Tietojohtaminen saa uusia ulottuvuuksia, kun kasvava digitaalisen raaka-aineen määrä mahdollistaa vaikuttavuusanalyysit ja ennakoivan analytiikan hyödyntämisen.

Mahdollista palveluprosessin tehokkuus – vähemmällä enemmän. Automatiikan avulla voidaan karsia manuaalisia ja aikaavieviä työvaiheita sekä ohjata resurssit oikein.

Palvelut kansalaisille ja yrityksille

Kansallinen palveluväylä tuo uusia mahdollisuuksia lisätä datan yhteiskäyttöisyyttä ja sujuvoittaa palveluja yli viranomaisrajojen.

Autamme julkisen sektorin asiakkaitamme luomaan uusia digitaalisia palveluita markkinoille nopeammin ja samalla turvaamaan olemassa olevien kriittisten palvelukokonaisuuksien häiriöttömyys. Sovelluskehitys- ja ylläpitopalvelumme on optimoitu vastaamaan nopeamman kehityssyklin haasteeseen.

Share