Tulevaisuuden oppiminen

Tulevaisuuden oppiminen
Tulevaisuuden koulua rakennetaan nyt 
 
Oppiminen ja omien vahvuuksien löytäminen ovat tulevaisuuden koulun ydin. Tulevaisuuden koulu on nykyistä tiiviimmin verkostoitunut ympäröivän yhteiskunnan kanssa, oppiminen on kirjaimellisesti elinikäistä ja prosessi jatkuu myös koulun ulkopuolella.
 

Luokasta poistutaan tutkimaan ympäröivän yhteiskunnan ilmiöitä, mikä haastaa opettajan suunnittelu-, seuranta- ja arviointityön. Yhdessä tekeminen niin opettajien kuin oppilaidenkin kesken lisääntyy, ja erilaisten oppijoiden huomioiminen tehostuu. Oppijan aktiivinen rooli, huoltajien hyvä tuki koulutyölle ja kokonaisvaltaisen oppimisprosessin ohjaaminen edellyttävät myös uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja. 
 
Digitalisaatio mahdollistaa

Digitaalisessa koulussa on entistä paremmat mahdollisuudet tukea oppijoita ja ennakoida oppimisprosessia. Opettaja pystyy seuraamaan kattavasti oppijoiden etenemistä ja tekemään yhteistyötä saumattomasti kodin, oppilashuollon ja muiden ammattilaisten kanssa. Koulun johdolla taas on selkeä tilannekuva, mahdollisuus ennakoida ja suunnitella sekä tukea pedagogista työtä.

Digitalisaatio mahdollistaa erilaisten oppijoiden huomioimisen, opettajien työajan tehokkaan käytön sekä huoltajien osallisuuden koulutyössä. 
 
Lifecare-ratkaisut kouluille ja varhaiskasvatukseen. Lue lisää!   

 

Share