TV ja radio

Televisiolla ja radiolla on tärkeä rooli suomalaisten arjessa. Sähköisen joukkoviestinnän osuus mediamarkkinoista on kasvanut nopeasti mm. televisioyhtiöiden tarjoamien palveluiden monimuotoistuessa ja verkkomedian laajentuessa.

Perinteisillä joukkoviestintävälineillä on edelleen vahva asema median kulutuksessa, vaikka uudet palvelut ja mediasisällön jakelutiet – muuttuva mediamaailma - haastavatkin TV:n ja radion. Lisäksi markkinat ovat pirstaloituneet ja kuluttajat entistä vaativampia.

Alan toimijoilta edellytetäänkin sopeutumista alati muuttuvaan ja nopeatempoiseen liiketoimintaympäristöön, jatkuvaa uudistumista. Menestyäkseen mediakilpailussa, TV- ja radioyhtiöiden on toteutettava perinteisten palveluiden rinnalle sekä uusia mediatuotteita että palveluja. Monikanavainen jakelu-ja kuluttajapalvelu, digitaaliset ja mobiilit palvelut, entistä joustavammat prosessit, ulkoistetut IT-palvelut, media-arkistojen hallinta ja hyödyntäminen, asiakassuhteen ja liiketoimintatiedon hallinta sekä monet muut ratkaisumme auttavat TV- ja radioliiketoimintaa huomisen mahdollisuuksien luomisessa.

Joukkoviestimille kehitetyt IT-palveluratkaisut tarjoavat uusia mahdollisuuksia myös sisältöliiketoiminnalle. Vahva toimiala- ja teknologiaosaamisemme sekä laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat parhaan mahdollisen tuen TV- ja radioliiketoiminnan edelleen kehittämiseen.

Share