Monikanavaisia sisällön etsintä- ja jakeluratkaisuja

Kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut passiivisesta viestien vastaanottamisesta aktiiviseksi median käytöksi. Muutos edellyttää ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumattomia henkilökohtaisia sekä tarpeen mukaan käytettävissä olevia palveluja.

 

Mediasisältö on myös pystyttävä toimittamaan  käyttäjälle entistä tehokkaammin ja lisäksi hyvin jalostetussa muodossa - käyttäjäystävällisesti.  Sisällön tulee olla myös sekä tarpeeseen että tilanteeseen sovitettua. Sen on lisäksi oltava saatavilla myös silloin, kun palvelun käyttäjämäärä on poikkeuksellisen suuri.

Tieto suunnittelee ja toteuttaa monikanavaisia sisällön etsintä- ja jakeluratkaisuja käytettäväksi erilaisilla liikkuvilla ja kiinteillä päätelaitteilla. Sähköinen kaupankäynti ja paikkatietopohjainen palvelu sisältyvät usein ratkaisuihimme. IT-palveluiden toteutus pilvipalveluna takaa hyvän skaalautuvuuden ja on myös kustannustehokas vaihtoehto.

Kuluttajien lisäksi verkkopalveluja käyttävät useiden yritysten asiakaspalvelijat, joiden asiakkaat hyötyvät entistä laadukkaammasta ja nopeammasta palvelusta.

Share