Hyödynnä koko arvoketjua

Digitalisaatio mullistaa toimialaa. Selviytyäksesi muutoksista voittajana, toimitusketjusi eri osien on toimittava läpinäkyvästi, tehokkaasti ja joustavasti. Toiminta pitää sopeuttaa kysynnän vaihteluun ja tietoja jakaa reaaliaikaisesti liikekumppaneiden kanssa. Kutsumme tätä informaatio-ohjatuksi toimitusketjuksi.
forest_intelligent_flow.jpg

Kiihtynyt kilpailu raaka-aineista ja luonnonvaroista, energiakustannusten nousu ja kysynnän voimakas vaihtelu luovat painetta toimitusketjuun. Asiakkailla puolestaan alkaa olla nollatoleranssi viivästyksiin ja läpimenoaikojen poikkeamiin. Samaan aikaan digitalisaatio avaa markkinoilla ovia uusille kilpailijoille ja muokkaa alan liiketoimintamalleja.

Jos yrityksesi haluaa selvitä toimialallaan voittajana, toimitusketjun eri osien on toimittava läpinäkyvästi, tehokkaasti ja joustavasti. Tämä koskee kaikkia vaiheita kilpailukykyisestä kuidunhankinnasta tuotantoon, myyntiin ja jakeluun aina loppuasiakkaalle asti. Yrityksesi on sopeutettava toimintansa kysynnän vaihteluun sekä maksimoitava toimitusten ennakoitavuus ja toimitusketjun joustavuus samanaikaisesti.

Kaikki tämä edellyttää toimitusketjun eri vaiheista kerätyn reaaliaikaisen datan jakamista ja hyödyntämistä yhteistyökumppanien välillä. Meillä tätä kutsutaan informaatio-ohjatuksi toimitusketjuksi.

Share