Vahinkovakuutuksen palvelut uudistuvat teknologian tuella

Vahinkovakuutusyhtiöiden operatiivisessa toiminnassa on tehostamisen varaa. Olemassa olevan kyseenalaistaminen onnistuu avartamalla näkökulmaa asiakkaiden käyttäytymisestä ja ottamalla oppia muilta toimialoilta. EU-sääntelytsunamin ja Solvenssi II -direktiivin yhteisvaikutukset voivat olla arvaamattomat.

Tilastojen mukaan vasta vajaat 50 prosenttia vahinkokorvaushakemuksista tehdään verkossa. Myös vakuutusten myynnissä, hoidossa ja korvaamisessa on tehostamisen varaa. Muilla toimialoilla hyväksi koetut verkkokauppa- ja mobiilipalvelut avaavat vahinkovakuutusasiakkaille reaaliaikaisia kanavia vakuutuspalveluihin. Sosiaalisen median hyödyntäminen työyhteisöjen vuorovaikutteisuudessa, tuotekehityksessä, myynnissä ja viestinnässä on keino uusiutua.

Vahvuutemme vahinkovakuuttamisen uusien palveluratkaisujen ja -sovellusten kehittämisessä on kattava kokemus kuluttajien ja yritysasiakkaiden käyttäytymisestä niin pankin, kaupan, median, teollisten kuin julkisten palvelujen saralta.

Vahinkovakuuttaminen on riskivakuuttamista. Solvenssi II harmonisoi EU-alueella vakavaraisuussäännökset, hallintojärjestelmää ja valvontaa koskevat säännökset. Myös vakuutusyhtiön on mukautettava sijoitusten riskillisyyttä.

Kun sukupuoli ei voi olla enää hinnoittelun perusta, on kuluttajan käyttäytymisestä aiheutuvia riskejä tarkasteltava uusista näkökulmista. Reaaliaikaisesti monista tietolähteistä dataa keräävien ja analysoivien Big Data -teknologioiden avulla voidaan ennustaa vakuutetun käyttäytymistä. Langattoman viestinnän ja paikkatiedon yhdistäminen (telematiikka) on yksi tulevaisuuden ratkaisu vahinkovakuuttamisen palvelujen tueksi. Esimerkiksi vapaaehtoisen liikennevakuutuksen maksu voi perustua todelliseen liikkumiseen.

Lue lisää vakuutusyhtiöille suunnatuista IT-ratkaisuistamme englanniksi (www.tieto.com)

Jaa: