Julkinen terveydenhuolto

julkinen-terveydenhuolto.jpg

 

Tiedon julkisen terveydenhuollon ratkaisut kattavat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon ja erityishuollon prosessit. Tuemme koko palveluketjua kansalaisen ensimmäisestä yhteydenotosta palvelujen raportointiin ja suunnitteluun.

Kokonaisvaltainen terveydenhuollon järjestelmämme tukee potilaan hyvää hoitoa ja saumatonta palveluketjua. Järjestelmä soveltuu myös keskitetysti hallittaviin alueellisiin järjestelmiin. Alueelliset potilastietojärjestelmät ovat kustannustehokkaita ja parantavat organisaatioiden yhteistyötä ja potilasturvallisuutta.

Ratkaisumme sisältävät terveydenhuollon sovelluksia niin hoitohenkilökunnan kuin myös potilaan ja johdon tarpeisiin. Palvelujen kehitystä ohjaavat loppukäyttäjien tarpeet, esimerkiksi nopea ja selkeä käytettävyys, päätöksenteon tukeminen ja automaattitoiminnot.

Myös toiminnanohjaus on keskiössä: työnkulkujen ja prosessien tukeminen, potilaskeskeinen hoitomalli, moniammatillinen tiimityö ja palvelupolut. Kansalaisten valinnanvapauden lisääntyminen ja omaan hoitoon osallistumisen merkitys tulee kasvamaan. Kehitämme aktiivisesti ratkaisuja, joilla kansalaisten omaa vastuunottoa ja kansallisia hankkeita voidaan edistää. Tarjoamme myös raportointi- ja vertaisarviointiratkaisuja tiedolla johtamisen välineeksi.

Lifecare on Tiedon uusi sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisratkaisu ja tuoteperhe. Lifecare vähentää turhia työvaiheita sekä sujuvoittaa hoitoketjuja niin perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa kuin sosiaalitoimessa sekä niiden välillä. Yhtenäinen kokonaisratkaisu mahdollistaa saumattomat ja kansalaiskeskeiset palvelut.
 

Share