Kuvantaminen

Tiedon ratkaisut kattavat kaikki kuvantamisen työprosessit samassa potilastietojärjestelmässä. Potilaan kuvantamistiedot ovat aina reaaliaikaisesti tarkasteltavissa osana potilaskertomusta.
kuvantaminen_252.jpg

Kuvantamisen toiminnanohjaus on organisaatiotasoinen kokonaisratkaisu, joka palvelee sekä kuvantamispalveluja tilaavia että tuottavia osapuolia. Ratkaisu kattaa koko kuvantamisprosessin: lähetteen, ajanvarauksen, tutkimuksen ja lausunnon. Myös laskutukseen, tilastointiin ja analytiikkaan liittyvät työkalut sisältyvät kokonaisuuteen.

Näkyvän valon kuvantaminen tarjoaa innovatiiviset ratkaisut potilaan hoitoon liittyvien valokuvien ja videomateriaalin käsittelyyn ja tallentamiseen. Ratkaisun avulla esimerkiksi tähystysvideot ja haavakuvat tulevat osaksi potilaskertomusta, jolloin terveydenhuollon ammattilainen näkee ne aina oikeassa kontekstissa.

Hammaskuvantaminen on helppokäyttöinen, laitevalmistajista riippumaton, kokonaisratkaisu suun terveydenhuollon kuvantamisen toiminnanohjaukseen, kuvien tallentamiseen ja diagnostiseen katseluun. Ratkaisu tuo ainoana maailmassa kuvantamistoiminnot saumattomasti osaksi Lifecare Suun terveydenhuollon kokonaisuutta.

Nokian kaupungin hammaslääkäri Helena Mehtonen:
“Hammaskuvantamisen ratkaisu on sujuvoittanut työtä huomattavasti: kuvat kehittyvät nopeammin ja niitä pääsee välittömästi muokkaamaan.”

Multimedia-ratkaisumme on merkittävä askel kohti aidosti paperitonta terveydenhuoltoa. Potilaskertomukseen saumattomasti liitetyllä palvelulla voidaan hallinnoida tavallisempien potilaskohtaisten teksti- ja pdf-tiedostojen lisäksi myös muun muassa Office-dokumentteja, lomakkeita, piirroksia sekä kuva-, video- ja äänitiedostoja. Palveluun voidaan liittää 3. osapuolien laitteita, kuten skannereita, sekä aineistoa tuottavia tietojärjestelmiä.

Share