Laaturekisteri

laaturekisteri.jpg

 

Laaturekisteri on tietojärjestelmä tilastoitavien rakenteellisten tietojen kirjaamista varten.

Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät tietoja potilaan hoidon suunnitteluun ja hoidon etenemisen arviointiin sekä eri erikoisalojen toiminnan kehittämisen, seurannan ja laadunhallinnan työvälineenä.

Laaturekisteri mahdollistaa tietojen läpinäkyvyyden. Organisaatio pystyy seuraamaan kuinka yksikön potilaita hoidetaan, mitkä ovat hoidon tulokset ja hoidon laatu. Laaturekisteristä saatavien raporttien avulla yksiköiden johtajat voivat arvioida kuinka hyvin yksikkö toimii, kuinka suunnitella toimintatapoja uudelleen ja kehittää toimintaa.

Laaturekisterin sisältämä tieto on käytettävissä ja Tiedon Raportointiratkaisussa yhdessä potilastietojäjrestelmän sisältämän muun raporttidatan kanssa. Raportointiin voidaan käyttää myös Laaturekisterin omaa raportointipalvelua. Laaturekisterin raportointiin voidaan sisäänlukea tietoja asiakkaan omista tietovarastoista.

 

Share

Ota yhteyttä

Julkisen terveydenhuollon ratkaisut – haluatko lisätietoa?
effica.hotline@tieto.com