Yksityinen terveydenhuolto

DynamicHealth on yksityisen terveydenhuollon tarpeisiin suunniteltu kokonaisuus. Keskeisten potilastietojärjestelmän tehtävien lisäksi järjestelmällä voidaan hallita lähes kaikkia muitakin lääkäriaseman, yksityissairaalan tai työterveyshuollon toimintoja.

DynamicHealth on tehokas ja joustava työkalu yksityisen terveydenhuollon asiakasprosessien ohjaamiseen. Modulaarinen ratkaisu skaalautuu yhtä lailla pienen yksikön kuin valtakunnallisesti toimivan ketjunkin käyttöön. Yksi järjestelmä palvelee kaikissa tärkeissä toiminnoissa sähköisestä ajanvarauksesta laskutukseen ja ammattilaisen päätöksentukeen.

Kokemuksemme ja osaamisemme suomalaisesta terveydenhuollosta varmistaa sujuvan sähköisen tiedonsiirron vakuutusyhtiöiden, viranomaisten ja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Kelan suorakorvaus, eResepti ja tulevaisuudessa myös eArkisto linkittyvät sulavasti omaan järjestelmään.

Yhtenäisen, kokonaisuutena suunnitellun järjestelmän ansiosta toiminta on tehokasta. Kaikki potilastiedot löytyvät samasta paikasta ja ammattilaisen aika vapautuu asiakkaiden kohtaamiseen. Uusia, käytettävyyttä ja potilastyötä tukevia toiminnallisuuksia kehitetään jatkuvasti.

DynamicHealthin avulla varmistetaan myös taloushallinnon saumaton sujuminen. Monipuolinen raportointi antaa hyvät välineet toiminnan ohjaamiseen ja talouden seurantaan. Tarvittavat mittaristot ovat helposti käytettävissä.

Käyttöönotoissa pitkä kokemuksemme varmistaa, että prosessi on sujuva ja asiakas saa kaikki tarvitsemansa palvelut. DynamicHealth on saatavissa myös SaaS-palveluna, jossa me vastaamme sovelluksen lisäksi myös käyttöpalveluista.

DynamicHealth Sairaala 

DynamicHealth Sairaala optimoi yksityissairaalan leikkaussalitoiminnot. Järjestelmä nopeuttaa lähetekäsittelyä ja ajanvarausprosessia ja sen avulla leikkaussalit saadaan tehokäyttöön. Sovellus on suunniteltu tukemaan toimenpideyksikön toimintaa kaikissa potilaaseen liittyvissä hoito- ja työprosesseissa. Sairaala-ohjelma kattaa muun muassa lähetekäsittelyn ja toimenpidevaraukset, toimenpiteen aikaisen kirjaamiseen, toimenpiteiden reaaliaikaisen seurannan sekä hoitoilmoitusten käsittelyn.

DynamicHealth Työterveys

DynamicHealth Työterveys on lääkäriasemille tarkoitetun järjestelmän laajennus, joka varmistaa työterveyshuollon potilastietojen asianmukaisen käsittelyn. Silti työskentely sujuu samassa, tutussa ja toimivassa ympäristössä ja käytettävissä ovat kaikki DynamicHealth-kokonaisuuteen kuuluvat palvelut.

 

 

Share

Ota yhteyttä

Yksityisen terveydenhuollon ratkaisut – haluatko lisätietoa?
effica.hotline@tieto.com