Lifecare – älykäs seuraavan sukupolven tietojärjestelmä

Lifecare on Tiedon sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisratkaisu, joka vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiin tieto- ja ohjaustarpeisiin hyvän hoidon ja palvelun tukena. Yhtenäinen kokonaisratkaisu mahdollistaa saumattomat ja kansalaiskeskeiset palvelut.

Lifecare

Lifecare vähentää turhia työvaiheita sekä sujuvoittaa hoitoketjuja niin perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa kuin sosiaalitoimessa sekä niiden välillä.

Uusi tietojärjestelmäkokonaisuus tukee moniammatillista tiimityötä ja tallennettua tietoa voidaan hyödyntää kansalaisen hyvinvoinnin edistämiseksi yli sosiaali- ja terveydenhuollon rajojen lain sallimissa puitteissa.

Oleellinen tieto vaivattomasti käytettävissä

Lifecare on seuraavan sukupolven tietojärjestelmä. Ammattilaista ohjaavat palvelupolut, automaatiotoiminnot ja tehostunut käytettävyys tekevät järjestelmästä älykkään. Lifecare tukee aidosti ammattilaisen työnkulkua ja työprosesseja poimien hänelle oleellisen tiedon vaivattomasti tietojärjestelmästä. Käyttäjän rutiineja tehostavat joustavat ja monipuoliset automaatiotoiminnot.

Lifecare-työpöydät ammattilaisten työn tukena

Työpöydät on suunniteltu helpottamaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työnkulkua ja työprosesseja poimien heille hoidon ja palvelun kannalta oleellisen tiedon tietojärjestelmästä tehokkaasti.

Työpöydän profiili määrittää käyttäjän kulloistakin työnkuvaa sisältäen ammattiroolin, sijaintitiedot, käyttöoikeudet ja käyttöliittymän mukautukset. Käyttäjän profiili kuvaa työtehtäviä ja siten järjestelmäkin mukautuu profiilin kautta tukemaan erilaisia työnkulkuja ja toimintoja. Työpöydän yksi keskeinen tavoite on potilasturvallisuuden parantaminen.

Sujuvat hoito- ja palveluketjut kansalaisen hyväksi

Tehokkaan tiedonkulun ja monipuolisen yhteistyön ansiosta hoito- ja palveluketjut ovat tulevaisuudessa yhä sujuvampia. Tietojärjestelmiin tallennettua dataa voidaan hyödyntää joustavasti paitsi päivittäisessä hoitotyössä ja asiakaspalvelussa myös toiminnan resursoinnissa, kehittämisessä ja johtamisessa. Lisäksi Lifecaren sähköiset palvelut tuovat kansalaiset aktiivisesti mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjuun.

Kattava kumppaniverkosto mukana

Ratkaisujen kehityksessä korostuu mm. Tiedon pitkä asiantuntemus suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon prosesseista sekä tiivis yhteistyö asiakkaiden, viranomaisten ja muiden kumppanien kanssa. 

Terveydenhuollossa tarjoamme HL7 FHIR -yhteensopivat rajapinnat, joiden kautta tieto pääsee liikkumaan vapaasti mahdollistaen kumppaniemme ja kolmansien osapuolien ratkaisujen sujuvan yhteiskäytön Lifecaren kanssa. Sosiaalihuollossa hyödynnämme kansallisella tasolla määriteltyjä tietokomponentteja. Lisäksi luomme edellytyksiä ja osallistumme tarpeen mukaan myös Open Source –pohjaiseen kehittämiseen.

Tieto on tiiviisti mukana kansallisissa hankkeissa, joiden toteutumista Lifecare entistä paremmin tukee.

Lifecare
•    Tarjoaa oleellisen tiedon oikeaan aikaan ja vapauttaa aikaa hoitotyölle
•    Tukee moniammatillista yhteistyötä yli organisaatiorajojen
•    Ammattilaisille omat työpöytänäkymät
•    Mahdollistaa saumattomat ja kansalaiskeskeiset palvelut

Lue lisää valitsemastamme avoimesta openEHR-tietomallista

 

Share