Lifecare palveluna

Lifecare palveluna (Lifecare-as-a-Service) tarjoaa edistykselliset sosiaali- ja terveydenhuollon sovellukset sekä korkeatasoiset ICT-käyttöpalvelut saumattomana kokonaisuutena. Nämä yhdessä luovat edellytykset potilasturvallisuudelle sekä parhaalle hoidolle ja palvelulle.

Lifecare aaS

Lifecare palveluna on Tiedon pohjoismainen ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäksi. Lifecare palveluna yhdistää saumattomasti sovellukset ja niitä optimaalisesti tukevat käyttöpalvelut. Lifecare palveluna mahdollistaa uudenlaiset ja joustavammat tavat käyttää sovelluksia ja lisää sovellusten vaatimien infrastruktuuripalvelujen joustoa muutostilanteissa. 

Toimintamme perustuu asiakkaan toimialan tuntemukselle ja ICT-teknologiaosaamiselle.

Toimimme lähellä asiakasta ja säilytämme asiakkaan sovelluksissa käyttämät tiedot kyseisen maan rajojen sisällä. Pyrimme kuitenkin keskittämään palvelutuotannon ennalta määrättyihin paikkoihin, suuruuden ekonomian tuomien kustannussäästöjen vuoksi. Näin saavutetut säästöt koituvat säästöiksi asiakkaillemme. Asiakas maksaa vain käyttämästään laitekapasiteetista, jolloin ICT-infrastruktuurin kustannukset joustavat tarpeiden muuttuessa, ja asiakkaan on helpompi kohdistaa kustannukset kulloinkin kyseessä olevaan liiketoimintaan.

Lifecare palveluna toimitetaan Tiedon pohjoismaisista konesaleista, joissa sijaitsee tarvittava määrä palvelin- ja levykapasiteettia ohjelmistoineen. Palvelu tuotetaan Tiedon jaetusta infrastruktuurista varustettuna riittävällä tietosuojalla, jotta asiakkaan tietoturva ei vaarannu.

Hyödyt

Yksinkertaisempi ICT:n hallinta

Tavoitteena on turvata Lifecare-asiakkaiden ICT-infrastruktuurin toimivuus sekä sen jatkuva kehitys myös muutostilanteissa. Asiakkaan niin halutessa Tieto ottaa kokonaisvastuun Lifecare- ohjelmistoperheen toiminnoista, jolloin tietojärjestelmän eri osa-alueiden vastuurajapinnat ovat selkeät järjestelmän kokonaistoimivuuden kannalta. Näin myös asiakkaan ICT-palvelujen hallinta yksinkertaistuu.

Joustavuus

Lifecare-as-a-Service muuntuu tarpeiden mukaisesti ja mahdollistaa optimoinnin liiketoimintajärjestelmien tasolla. Käyttääkseen Lifecare-palveluita asiakas voi valita tarvitsemansa komponentit ja täydentää niillä omaa palvelutuotantoaan, tai hän voi hankkia täydellisen Lifecare palveluna -toimituksen.

Turvallisuus

Tiedon keskitetyn ratkaisun piirissä olevat ohjelmistoalustat ja niiden käyttöpalvelut on rajattu vain autentikoitujen käyttäjien käyttöön. Se tarkoittaa, että käyttöpalveluratkaisu on eristetty ympäröivästä tietoverkosta ja kaikki tiedot sijaitsevat Tiedon konesaleissa, jotka täyttävät vaaditut laitetiloja koskevat viranomaisvaatimukset. Kokonaisuutena Tiedon sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-käyttöpalvelut sekä Lifecare-as-a-Service täyttävät viranomaisten auditointivaatimukset.

Kustannustehokkuus

Nopea teknologiakehitys on mahdollistanut entistä tehokkaammat ja edullisemmat laitteet, joiden uusiutumissykli on entistä lyhyempi. Tieto pystyy hyödyntämään tätä kehityssuuntausta suurten volyymiensä ansiosta paremmin kuin pienet yksiköt. Uusimpien teknologioiden ja jaettujen sekä standardien ICT-infrastruktuuriratkaisujen hyödyntäminen mahdollistaa kustannustehokkuuden ja kilpailukykyiset hinnat.

Mitä Lifecare palveluna tarjoaa?

Tietohallintojohtajille

  • Pienemmät kustannukset, yksinkertaistettu palvelumalli sekä hyvä käyttökokemus 24/7.
  • Jatkuvuus ja paikallisuus: palvelun takana Pohjoismaiden johtavan IT-palveluorganisaation asiantuntijat ja teknologiaresurssit.

Ylimmälle johdolle

  • Koko hoitoprosessin optimointi arvoketjun kaikissa vaiheissa.
  • Turvallinen ja kattava palveluratkaisu muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kiinnostuitko?

Lifecare palveluna -alustaa kehitetään jatkuvasti, ja uusia SaaS-tyyppisiä palveluja julkistetaan nopeassa tahdissa.

Parhaan hoidon ja palvelun takana, aina ihmistä lähellä. Turvallisesti joka päivä, 24/7.

taattu-kayttovarmuus.jpg

 

Share

Ota yhteyttä

Lifecare - haluatko lisätietoa?
irene.salonen@tieto.com
Lifecare palveluna -video