Sosiaalihuollon it-ratkaisu tukee kokonaisvaltaista asiakkuutta

Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä on asiakashallinnan ja kokonaisvaltaisen palvelusuunnittelun keskeinen tuki. Hallintotyön helpottuessa yhteistyö asiakkaiden ja sosiaalipalvelun ammattilaisten välillä tiivistyy ja sosiaalityön laatu paranee.
Sosiaalihuolto

Sosiaalihuollon ratkaisu sisältää 

  • Sosiaalihuollon prosesseja, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muuta viranomaisyhteistyötä tukevat työpöydät sosiaalihuollon ammattilaiselle.
  • Sähköistä asiointia ja asiakkaan osallisuutta tukevat ratkaisut kansalaisille.
  • Monipuoliset raportointi- ja analytiikkaratkaisut toiminnanohjauksen sekä palvelujen kehittämisen tueksi. 

Lifecare Sosiaalihuolto kuuluu osana sosiaali- ja terveydenhuollon tuoteperhekokonaisuuteen. Lifecare-kehityksen lähtökohtia ovat

  • asiakas- ja käyttäjälähtöisyys
  • käytön helppous ja tietojen saatavuus
  • korkea automaatioaste
  • ratkaisun modulaarisuus ja integroitavuus sekä
  • kansallinen yhteensopivuus
Share