Uudessa sote-yhteistyömallissamme korostuu asiakaskeskeisyys ja avoimuus

Digitalisaatio luo edellytykset mittakaavassaan poikkeukselliseen loikkaan kehittää sote-palvelutuotantoa asiakaslähtöisemmäksi ja tehokkaammaksi. Tämä tuottaa organisaatioille myös kaksijakoisen haasteen: on parannettava nykyisen toiminnan tehokkuutta ja samalla kehitettävä uusia, innovatiivisia palveluita. 

Tiedon vastaus tähän haasteeseen on uusi sote-yhteistyömallimme, HCWvalue. Se perustuu toimialaratkaisujen, kuten Tiedon Lifecare, ja globaalien toiminnanohjausratkaisujen saumattomaan yhteistoimintaan.

Avoimen ja modulaarisen arkkitehtuurin ydin on sote-ympäristöön sovitetussa palveluintegraation hallinnassa (SIAM, Service Integration and Management). Se mahdollistaa monitoimittajaympäristön tehokkaan ja joustavan haltuunoton sekä ketterän kehittämisen yhteistyössä sote-ekosysteemin toimijoiden kanssa. 

HCWvaluen avainasioita ovat ekosysteemin avoimuus ja sen toimijoiden tiivis yhteistyö, sekä ratkaisuiden modulaarisuus ja integroitavuus.

Katso video!

Tiedon uusi sote-yhteistyömalli

Päähyödyt

  • Tehokas ja joustava toiminta monitoimittajaympäristössä
  • Aikaisempien investointien tehokas hyödyntäminen
  • Saumaton käyttäjäkokemus, yhdenvertaiset palvelut
  • Toiminnan ennustaminen ja ennakointi
 
HCW = Healthcare and Welfare (sote)
 

 

 

Share

Ota yhteyttä

Kari Lappalainen
Toimialajohtaja, sosiaali- ja terveydenhuolto
Marko Holmavuo
Asiakkuusjohtaja, sosiaali- ja terveydenhuolto