Informaatio-ohjattu toimitusketju

Toimitusketjut kehittyvät kiihtyvällä vauhdilla monimutkaisiksi tuottajien, toimittajien ja asiakkaiden verkostoiksi. Ennen painopiste oli suurten kappalemäärien toimittamisessa useisiin eri paikkoihin. Nyt yhä useammin tavoitteena on tuottaa pieniä, räätälöityjä sarjoja, jotka luovat henkilökohtaista lisäarvoa, mutta toimitetaan moniin eri kohteisiin.

Real-time supply chain - warehouse truck 

Tuotantoketjuja on yhä useammin tarpeen segmentoida, sillä loppukäyttäjäkohtaisia määrittelyjä tehdään yhä enemmän muuttuviin tarpeisiin, nopeasti.

Digitalisoituminen ja kuluttajakaupalle tyypillinen kärsimättömyys ovat huomattavissa myös B2B-puolella: toimituksia on tehtävä ympäri vuorokauden ja nopeus on valttia. Tämä vaatii paljon uudelleenjärjestelyä, prosessien optimointia ja täysin uudenlaisia tapoja käyttää teknologiaa esimerkiksi läpimenoajoissa, varaston hallinnassa ja jakelutavoissa.

Tänä päivänä myös varsinainen tuote koostuu yhä enemmän ohjelmistosta, palvelusta ja muista pehmeistä arvoista. IT:n tehtävänä on huomioida tämän vaikutus jakeluketjuun.

Share