Kehittyneet teolliset palvelut

Älykkäät laitteet, ihmiset ja prosessit toimivat yhdessä.
Industrial IT services

Tämän päivän kovassa kansainvälisessä kilpailussa valmistavan teollisuuden yritykset menestyvät myymällä kokonaisratkaisuja. Jo tällä hetkellä useat yritykset saavat yli puolet tuloistaan asiakaspalvelusta, huoltoliiketoiminnasta, koulutuksista ja toiminnan kehittämisestä.

Kilpailuedun luominen tuotteen koko elinkaaren ajaksi on tärkeää. Tässä tietotekniikka on huomattava mahdollistaja kaikilla yrityksen osa-alueilla. Nykyaikaisilla kokonaisratkaisuilla asiakas- ja liiketoimintatiedot saadaan tehokkaaseen käyttöön ja järjestelmät sekä älykkäät teolliset palvelut voidaan integroida ja optimoida toimivaksi kokonaisuudeksi.

Teollinen internet, koneiden välinen tietoliikenne (M2M), big data ja robotiikka ovat esimerkkejä teknologioista, jotka mahdollistavat uusia liiketoimintamalleja ja teollisia palveluita.

Share