Sähköinen kaupankäynti

Kuluttajien käyttäytymisessä on jo havaittu huomattava muutos: ihmiset eivät enää lähesty brändejä ja vähittäismyyjiä kysymyksineen, vaan edellyttävät, että verkossa on entistä kattavammat tuote- ja hintatiedot, jotta he voivat tehdä vertailuja ennen ostoa. Vertaissuositukset vaikuttavat yhä enemmän ostopäätöksiin, ja asiakkaat odottavat ympärivuorokautista asiakaspalvelua ja saumatonta kokemusta kanavasta tai laitteesta riippumatta.
online_enabled_commerce_small_252.png

Kaikki nämä vaatimukset vaikuttavat vähitellen myös siihen, millaista palvelua ostajat odottavat mahdollisilta toimittajilta B2B kaupankäynnissä. Me elämme jo ”asiakkaan aikakautta”: jopa 70 prosenttia B2B asiakkaista on jo tutkinut tuotteita ja toimittajia ennen ilmestymistään mahdollisten toimittajien näköpiiriin.

B2B kaupan kuluttajistuminen on saanut aikaan tilanteen, jossa kolme neljäsosaa B2B asiakkaista ostaa mieluummin suoraan verkkosivustolta kuin myyntihenkilöltä, ja peräti yhdeksän kymmenesosaa suosii verkko-ostamista, kun ostopäätös on tehty.

Tuotteita myös haetaan pääasiassa verkosta. B2B kaupassa verkosta ostajien konversioprosentti on yli kaksinkertainen kuluttajakaupan prosenttiin verrattuna. B2B sähköisen kaupankäynnin maailmanlaajuisen kokonaismyynnin arvioidaan olevan lähes seitsemän miljardia Yhdysvaltain dollaria vuoteen 2020 mennessä. Näiden valtavien mahdollisuuksien hyödyntämistapojen selvittäminen on viisas liiketoimintapäätös. Samalla myyntikustannuksia on mahdollista leikata jopa 90 prosenttia.

Riippumatta siitä, onko liiketoiminta valmistusta, tukkumyyntiä vai metsäteollisuutta, on tärkeää luoda saumaton kaupankäyntikokemus, jossa verkko- ja reaalimaailma yhdistyvät. Tuotteiden myyminen verkossa kasvattaa myyntiosuutta sekä helpottaa ostamista ja vähentää asiakaskatoa.

Tiedon Industrial Experience on joukko digitaalisia ratkaisuja, joka mahdollistaa tehokkaan B2B kaupankäynnin, tilausten ja tuotetietojen hallinnan sekä verkkokauppojen perustamisen kuluttajille. SAP:n Hybris-ohjelmiston ja muiden johtavien avainteknologioiden käytön ansiosta näillä ratkaisulla voidaan liittää saumattomasti yhteen Open Catalogue- ja PunchOut-rajapinnat. Asiakkaat saavat välittömästi käyttöönsä ajantasaiset valikoima-, hinta- ja saatavuustiedot.

Kun ostamisesta tehdään helppoa, myynti kasvaa ja laajenee uusiin asiakasryhmiin ja uusille markkina-alueille. Asiakkaille voidaan tarjota mobiilisovelluksiakin. Löydät uusia keinoja tuotteiden ja palvelujen yhdistämiseen uusissa jakelukanavissa hyödyntämällä koko kolmannen osapuolen ekosysteemiä.

Kun verkko nähdään palvelutuotteena eikä pelkkänä kanavana, saadaan aikaan innovaatioita ja voidaan uudistua luomalla uusia verkkopalvelumalleja. Verkkopalvelut voidaan niputtaa yhteen tuote- ja palvelumyynnin kanssa ja hyödyntää esineiden internetin (Internet of Things) mahdollisuuksia tukea liiketoiminnan kasvua pienemmin kustannuksin. Samalla asiakkaille voidaan tarjota erinomainen, kilpailijoista erottuva asiointikokemus.

Share